SHOSHIN INTERNATIONAL THEATRE RESIDENCIES, 23-29 August 2018

↓↓ Magyarul (HU) lennebb; în română (RO) nițel mai jos ↓↓

Physical training – Actor’s dramaturgy – Bharata Natyam – Stilts

Performances – Demonstrations – Open rehearsals

23-29 August 2018, Vlaha, Cluj county

Led by: the company of Teatro tascabile di Bergamo (TTB)

Shoshin International Theatre Residencies awaits those interested with another special and unique workshop. This year's summer camp, which is becoming a tradition, is led by a whole company, as the guest of Shoshin is the Teatro tascabile di Bergamo (Italy). Accordingly, the workshop itself is much more stratified and richer: in addition to the workshops, participants get the chance to see performances from the repertoire of the company and as a unique opportunity they can get an insight into the rehearsals of TTB's new production.

The components of the workshop:

- common module: physical training (actor’s acrobatics and other exercises) and actor’s dramaturgy

- optional modules (you can choose one of the two): Indian classical dance (Bharata Natyam) or stilts-course

Program:

Arrival to Cluj-Napoca: 23rd of August

On the 23rd of August from 6 pm Messieur, how embarrassing!, from 8 pm Angikam performances from TTB in Cluj-Napoca. After the performances we travel to Vlaha.

24-29 August – Daily workshops led by the members of TTB. After the workshops, vocal training for cooling down, with the members of Shoshin. During the residencies the Messieur, how embarrassing! performance can be viewed again in Vlaha, there will also be open rehearsals and demonstrations, and by agreement, film projection(s). On the 29th of August we make a public presentation from the material of the workshop.

Leaving day: august 30.

About the company:

Teatro tascabile di Bergamo was founded by Renzo Vescovi in 1973. The company has an international reputation in the field of outdoor/open space theatre, while individual members are recognized experts of different styles of Indian dance. TTB treads on the path of laboratory work carved by Jerzy Grotowski and Eugenio Barba.

Shoshin International Theatre Residencies are designed to provide access in our region to less-accessible performance techniques for professionals (actors, performers, dancers, choreographers, directors) and amateurs alike.

REGISTRATION AND PARTICIPATION FEE

Registration to the session happens on a rolling basis. To apply please send the filled out application form (https://drive.google.com/open?id=0B6tMPu-kC3eBZmZGeXZSbkhkX3c) to the following address: shoshin.mail@gmail.com.

Participation fee:

140 Euros for participants from Western Europe, 90 Euros for participants from Eastern Europe. The number of available places is limited!

Fee includes tuition, lodging, food and transportation from Cluj Napoca to Vlaha. It does not include travel to and from Cluj Napoca.

The project is made possible by the support of Bethlen Gábor Fund.

www.facebook.com/shoshin.theatre

+40737346855

 

HU:

SHOSHIN NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI REZIDENCIÁK 2018

Fizikai tréning – Színészi dramaturgia – Bharata Natyam – Gólyaláb

Előadások – Demonstrációk – Nyílt próbák

2018. augusztus 23-29., Magyarfenes, Kolozs megye

Vezetik: a Teatro tascabile di Bergamo (TTB) társulata

A Shoshin Nemzetközi Színházi Rezidenciák egyedülálló workshopra várja az érdeklődőket. A már hagyományossá váló nyári tábor idei kiadását egy egész társulat vezeti, a Shoshin vendége ugyanis a Teatro tascabile di Bergamo (Olaszország). Ennek megfelelően maga a workshop is sokkal rétegzettebb, gazdagabb: a műhelymunkák mellett a résztvevők több előadást is megtekinthetnek a társulat repertoárjából, valamint egyedülálló lehetőségként a TTB készülő új produkciójának a próbáiba is betekintést nyerhetnek.

A műhelymunka alkotóelemei:

- közös modul: fizikai tréning (színészi akrobatika és egyéb gyakorlatok), valamint színészi dramaturgia

- választható modulok: klasszikus indiai tánc (Bharata Natyam) vagy gólyaláb-kurzus

Program:

Érkezés Kolozsvárra: augusztus 23.

Augusztus 23-án este 6-tól a Messieur, milyen zavarba ejtő!, 8-tól az Angikam című TTB előadások Kolozsváron. Előadások után utazás Magyarfenesre.

Augusztus 24-29. – Napi műhelymunka a TTB tagjainak vezetésével. Esténként levezető hangtréning a Shoshin tagjaival. A Rezidenciák ideje alatt ismét megtekinthető a Messieur, milyen zavarba ejtő! című előadás Magyarfenesen, nyílt próbákra, demonstrációkra, megegyezés szerint pedig vetítésekre is sor kerül. Augusztus 29-én nyilvános prezentációt tartunk a műhelymunka anyagából.

Elutazás: augusztus 30.

A társulatról:

A Teatro tascabile-t 1973-ban alapította Renzo Vescovi. A kültéri/szabadtéri színház területén nemzetközi hírnévnek örvendő társulat tagjai ugyanakkor mind egy-egy indiai táncműfaj elismert szakértői is. A TTB a Jerzy Grotowski, valamint Eugenio Barba által képviselt laboratóriumi munka nyomvonalán halad.

A Shoshin Nemzetközi Színházi Rezidenciák célja, hogy régiónkban kevésbé elérhető előadói technikákhoz biztosítson hozzáférést szakmabeliek (színészek, performerek, táncosok, koreográfusok, rendezők) és amatőrök számára egyaránt.

REGISZTRÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉSI DÍJ

A táborra való regisztrálás a jelentkezés sorrendjében történik. Jelentkezni kitöltött jelentkezési űrlap beküldésével lehetséges (https://drive.google.com/open?id=0B6tMPu-kC3eBZmZGeXZSbkhkX3c), a következő e-mail címen: shoshin.mail@gmail.com.

Jelentkezési díj:

90 euró (140 Euró a Nyugat-Európából érkezők számára). A rendelkezésre álló helyek száma korlátozott!

A részvételi díj fedezi az étkezés, a szállás és a képzés díját, illetve a Kolozsvárról Magyarfenesre való szállítás költségeit. Nem fedezi a Kolozsvárra való utazás, illetve a visszautazás költségeit.

Az esemény létrejöttét a Bethlen Gábor Alap támogatta.

www.facebook.com/shoshin.theatre

+40737346855

 

RO:

REZIDENȚELE INTERNAȚIONALE DE TEATRU SHOSHIN 2018

Antrenament fizic – Dramaturgia actorului – Bharata Natyam – Picioroange

Spectacole – Demonstrații – Repetiții deschise

23-29 august 2018, Vlaha, județul Cluj

Susținut de: compania Teatro tascabile di Bergamo (TTB)

Rezidențele Internaționale de Teatru Shoshin îi așteaptă și anul acesta pe cei interesați cu un workshop unic. În acest an, tabăra de vară – care devine deja o tradiție – este condusă de o întreagă trupă de teatru, invitatul lui Shoshin fiind Teatro tascabile di Bergamo (Italia). În consecință, atelierul este mult mai stratificat și mai bogat: în afară de ateliere, participanții pot vedea spectacole din repertoriul companiei și, ca o ocazie unică, pot obține o perspectivă asupra unei noi producții TTB, participân la repetiții deschise.

Componentele atelierului:

- module comune: training fizic (acrobație actoricească și alte exerciții) și dramaturgia actorului

- module opționale (puteți alege unul din cele două): dans clasic indian (Bharata Natyam) sau curs de picioroange

Program:

Sosire la Cluj-Napoca: 23 august

Pe 23 august spectacolele TTB Messieur, ce jenant! de la ora 18 și de la ora 20 Angikam în Cluj-Napoca. După spectacole ne deplasăm la Vlaha.

24-29 august – Ateliere zilnice susținute de membrii companiei TTB, urmat de scurt training vocal cu membrii Shoshin. În timpul Rezidențelor spectacolul Messieur, ce jenant! poate fi văzută din nou în Vlaha, de asemenea vor fii repetiții și demonstrații deschise, și prin acord comun, proiecție. Pe 29 august vom face o prezentare publică din materialul atelierului.

Zi de plecare: 30 august.

Despre companie:

Teatro tascabile di Bergamo a fost fondat în 1973 de Renzo Vescovi. Compania este renumită internațional pe planul teatrului în aer liber, iar membrii companiei sunt toți experți recunoscuți al unui gen de dans din repertoriul dansului clasic indian. TTB parcurge traseul teatrului-laborator desemnat de Jerzy Grotowski și Eugenio Barba.

Scopul Rezidențelor Internaționale de Teatru Shoshin este de a promova tehnici performative mai puțin accesibile în regiunea noastră, și de a oferi acces la ele atât profesioniștilor scenei (actori, performeri, dasatori, coregrafi, regizori) cât și amatorilor.

ÎNSCRIERE ȘI TAXĂ DE PARTICIPARE

Înscrierea la workshop se face în ordinea aplicării. Pentru a aplica vă rugăm să trimiteți formularul de aplicare completat (https://drive.google.com/open?id=0B6tMPu-kC3eBZmZGeXZSbkhkX3c) pe adresa shoshin.mail@gmail.com

Taxă de participare:

90 Euro (140 Euro pentru participanții din Europa de Vest). Numărul de locuri disponibile este limitat!

Costul include taxa trainingului, cazare, hrană și transport din Cluj-Napoca la Vlaha . Acesta nu include călătoria către și de la Cluj-Napoca.

Proiectul se derulează cu susținerea Fundației Bethlen Gábor.

facebook.com/shoshin.theatre

+40737346855