Suzuki Method Actor Training, 7-9th June, 2018

↓↓ Magyarul (HU) lennebb; în română (RO) nițel mai jos ↓↓

SUZUKI METHOD TRAINING

Organiser: Shoshin Theatre Association

Conducted by: Kozma Gábor Viktor

When: 7-9th June, every day between 10:00-14:00 and 18:00-22:00

Where: Franciscan Monastery (Piața Muzeului, str. Victor Deleu 2-4, Cjul-Napoca)

About Kozma Gábor Viktor:

I was born in Budapest, in 1990. I graduated from the University of Arts of Târgu-Mureș as Actor and Actor Trainer. Currently, I am a student at the Doctoral School of the University of Arts. I first met with the Suzuki Method in Lithuania under the leadership of Vesta Grabštaitė. In 2015, I participated at a summer training (Summer Session on the SMAT) by Suzuki Company of Toga (SCOT) in Japan. In the last two years, I spent six months with the company, deepening my knowledge in the method, and also performed on stage as an actor, directed by Tadashi Suzuki and Sebastian Mattia.

About the course:

In the 1970's, Suzuki Tadashi began developing a training method called Suzuki Method of Actor Training (SMAT), which has been widely recognised and taught in the world since then. The world-famous Japanese director and actor trainer used and adapted medieval Japanese theatrical forms - no and kabuki - and techniques to suit the needs of contemporary theatre, in order to bring the performers to the state of high level stage readiness. In the terminology of Western societies, the Suzuki Method fits in the physical actor training methods. In my experience, the method greatly helps trainees experience how they can use their bodies not as tools for expression, but as means of experiencing and inspirational resources in their acting work. During the training, I focus on sharpening the physical senses of the practitioners, on experiencing intensively their inner acting fiction, and on increasing their expressivity. How can the actor experience his freedom in a bound, codified form? What is the relationship between breathing, physical energy and body centre coordination in acting? What does it mean to move in immobility? How can this be applied in practice? During the 3 day-long workshop, I am looking forward to meet professional and amateur enthusiasts from the field of performing arts.

 

HU:

SUZUKI MÓDSZER TRÉNING

Szervező: Shoshin Színházi Egyesület

Workshop-vezető: Kozma Gábor Viktor

Mikor: június 7-9., minden nap 10:00-14:00 és 18:00-22:00 között

Hol: Ferences kolostor refektóriuma (Karolina/Múzeum tér, Victor Deleu u. 2-4. Kolozsvár)

Kozma Gábor Viktorról:

Budapesten születtem 1990-ben. Egyetemi tanulmányaimat a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végeztem színész és színészpedagógus szakirányon. Jelenleg a Művészeti Egyetem Doktori Iskolájának hallgatója vagyok. A Suzuki-módszerrel először Litvániában találkoztam Vesta Grabštaitė vezetése alatt. 2015-ben részt vettem a Suzuki Company of Toga (SCOT) nyári tréningkurzusán (Summer Session on the SMAT) Japánban, majd az utóbbi két évben összesen hat hónapot töltöttem a társulattal, elmélyítettem a tudásomat a módszerben, valamint Tadashi Suzuki és Sebastian Mattia rendezéseiben léptem színpadra színészként.

A kurzusról:

Suzuki Tadashi az 1970-es években kezdte kidolgozni színésztréning módszerét (Suzuki Method of Actor Training, SMAT), amelyet azóta szerte a világon nagy elismeréssel oktatnak. A világhírű japán rendező és színészpedagógus módszerében a medievális japán színházi formák – nó és kabuki – technikáit használta fel és dolgozta át a kortárs színház igényei szerint, annak érdekében, hogy az előadókat a magas szintű színpadi készenlét állapotába juttassa. A Suzuki-módszer a nyugati társadalmak terminológiájában a fizikai színészképzési módszerek közé illeszkedik. Tapasztalatom szerint a módszer nagyban segít abban, hogy a tréningezők megtapasztalják, hogyan képesek testüket nem kifejezőeszközként, hanem a megtapasztalás eszközeként kezelni, és azt inspiratív forrásként használni színészi munkájuk során. A tréning során a gyakorlók fizikai érzékeinek kiélesítésére, belső színészi fikciójuk intenzív megtapasztalására, expresszivitásuk növelésére helyezem a hangsúlyt. Miként tapasztalhatja meg szabadságát a színész egy kötött, kodifikált formán belül? Milyen kapcsolat van a légzés, a fizikai energia, és a testközpont koordinációja között a színészi munka során? Mit jelent a mozdulatlanságban mozogni? Hogyan lehet ezt gyakorlatban alkalmazni? A 3 napos workshopra minden előadói területről szeretettel várom a professzionális és amatőr jelentkezőket.

 

RO:

ATELIER DE METODA SUZUKI

Organizator: Asociația Teatrală Shoshin

Liderul atelier: Kozma Gábor Viktor

Când: 7-9 iunie, în fiecare zi între 10:00-14:00 și 18:00-22:00

Unde: Refectoriul Bisericii Franciscane (Piața Muzeului, str. Victor Deleu 2-4, Cluj-Napoca)

Despre Kozma Gábor Viktor:

M-am născut la Budapesta în 1990. Am absolvit Universitatea de Arte din Târgu Mureș ca actor și actor-pedagog. În prezent, sunt student-doctorand al Școlii Doctorale din cadrul Universității de Arte. M-am întâlnit cu metoda Suzuki prima dată în Lituania sub conducerea lui Vesta Grabštaitė. În 2015 am participat la o sesiune de vară (Summer Session on the SMAT) la compania Suzuki (Suzuki Company of Toga - SCOT) în Japonia. În ultimii doi ani am petrecut șase luni împreună cu compania, mi-am aprofundat cunoștințele în metodă și am participat ca actor în spectacolele regizate de Tadashi Suzuki și Sebastian Mattia.

Despre curs:

Suzuki Tadashi a început să dezvolte o metodă pentru actori (Suzuki Method of Actor Training, SMAT) în anii 1970, care este acum recunoscută și predată în jurul lumii. Renumitul regizor japonez și pedagog de actor a folosit și a adaptat formele teatrale japoneze medievale - no și kabuki - pentru a se potrivi cu nevoile teatrului contemporan, cu scopul de a aduce actorii într-o stare escalată de prezență/pregătire senică. În terminologia societăților occidentale, Metoda Suzuki se încadrează în galeria metodelor de formare fizică a actorilor. În experiența mea, metoda îi ajută pe cursanți să experimenteze modul în care își pot folosi corpul nu ca un instrument pentru expresie, ci ca un instrument pentru experiență și de a-l utiliza ca sursă de inspirație în munca lor ca actori. În timpul antrenamentului mă concentrez asupra intensificării simțurilor fizice ale practicanților, observării intensive a ficțiunii lor interne și creșterii expresivității lor. Cum poate actorul să-și trăiască libertatea într-o formă codificată? Care este relația dintre respirație, energia fizică și coordonarea centrului corpului în acțiunea actorului? Ce înseamnă mișcare în imobilitate? Cum se poate aplica aceasta în practică? Aștept cu nerăbdare la atelier toți pasionații profesioniști și amatori din toate domeniile de arte performative.