Conference at the Eötvös Loránd University, 2017 [EN, HU, RO]

1 March 2017, Budapest

There was a conference at the Eötvös Loránd University, in the frame of the RIOTE partnership (supported by Erasmus+). The project encourages the exchange of educational practices for theatre makers and spectators among European independent theatres. The conference aimed to present the relevant theoretical and practical aspects of the partner theatres by their representatives. The presentations focused on: 1, the pedagogical work regarding the open-air theatre performances; 2, relevant experience of theatre works in rural environment, (with a special attention to the English Rural Touring Network system, our referential organisation). [if !supportLineBreakNewLine] [endif]

2017. március 1. Budapest

Részt vettünk a RIOTE partnerség keretében szervezett (az Erasmus+ által támogatott) konferencián az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A projekt európai független színházak közti oktatói gyakorlatok cseréjét ösztönzi színházcsinálók és nézők számára. A konferencia célja az volt, hogy a partnerszínházak képviselői bemutathassák releváns elméleti és gyakorlati aspektusaikat munkáikon keresztül.

Az előadások a következő témákra fókuszáltak: 1, a szabadtéri színházi előadásokhoz kapcsolódó oktatói munka; 2, a vidéki színházi munkát illető releváns tapasztalatok, (külön figyelmet fordítva az Angol Vidéki Utazó Hálózat rendszerére, akiknek működése referenciaként is szolgál).

1 Martie 2017, Budapesta

A avut loc o conferință la Universitatea Eötvös Loránd, în cadrul parteneriatului RIOTE (susținut de Erasmus +). Proiectul încurajează schimbul de practici educaționale pentru teatre și spectatori în teatrele europene independente. Conferința a avut ca scop prezentarea aspectelor teoretice și practice relevante ale teatrelor partenere, de către reprezentanți.

Prezentările s-au axat pe: 1. activitatea pedagogică privind spectacolele de teatru în aer liber;

2. experiența relevantă a lucrărilor de teatru în mediul rural, (cu o atenție deosebită sistemului englez de rețeaua pentru artă în mediul rural, organizația noastră referențială).

 CONTACT 

Shoshin Theatre Association

Cluj-Napoca, Romania

shoshin.mail@gmail.com

+40 720 068 419