Fragments from a Distant Memory / Egy távoli emlék töredékei [EN,HU,RO]

What we are now is a straight consequence of the past: our behaviour, deeds, reactions, gestures and words. Therefore, we need to research the past in a dialectic way, in close connection to our present existence. Theatre is able to decode and change these questions.

To process the heritage that willingly or unwillingly ingrained into our bodies, we turned to “dead words” such as: Securitate, communism, dictatorship or Ceauşescu.

Fragments from a Distant Memory combines action, text, music and dance. The performance lets the fragments meet each other, which in a certain order can even make up a story.


Director: Csongor Köllő

Production of Shoshin Theatre Association

Actors: Attila Pál, Buchmann Wilhelm, Emőke Pál, Kinga Ötvös, Noémi Csont, Réka Zongor, Zoltán Deák, Zsolt Csepei

Text: Domokos Szilágyi, Éva Cs. Gyimesi, Jorge Luis Borges, Jerzy Grotowski and the actors

Duration: 50 min

 

[HU]

Amik most vagyunk, az a múlt egyenes következménye. Viselkedésünk, tetteink, reakcióink, gesztusaink, szavaink. Ebből kifolyólag a múltat dialektikus módon kell vizsgálnunk – szorosan összekapcsolva a jelenidejűségünkkel. A színház önmagában képes megfejteni és megválaszolni ezeket a kérdéseket.

Hogy ezt az akarva-akaratlanul testünkbe ivódott örökséget feldolgozzuk, olyan „halott szavakhoz” nyúltunk, mint például: Securitate, kommunizmus, diktatúra vagy Ceauşescu.

Az „Egy távoli emlék töredékei” cselekvést, szövegeket, zenét és táncot ötvöz. Az előadás töredékeket találkoztat egymással, amelyek, bizonyos sorrendbe állítva, akár egy történetet is kiadhatnak.

Rendező: Köllő Csongor

A Shoshin Színházi Egyesület produkciója

Színészek: Buchmann Wilhelm, Csepei Zsolt, Csont Noémi, Deák Zoltán, Ötvös Kinga, Pál Attila, Pál Emőke, Zongor Réka

Szöveg: Szilágyi Domokos, Cs. Gyimesi Éva, Jorge Luis Borges, Jerzy Grotowski, és a színészek

Időtartam: 50 perc

"Múltfeldoglozásunk erdélyi lehetősgei" - Lovassy Cseh Tamás beszámolója; megjelent: Igen, tessék! 2015 december

[RO]

Ceea ce suntem acum este o consecință directă a trecutului. Modul de a ne comporta, acțiunile, reacțiile, gesturile noastre, cuvintele noastre. Din această pricină trecutul trebuie analizat dialectic – pus în strânsă legătură cu ceea ce suntem acum. Teatrul, prin definiție, este capabil să ducă la capăt această analiză.

Ca să procesăm această moștenire atât de impregnată în corpurile noastre, ne-am orientat înspre ”cuvinte moarte” precum: Securitate, comunism, dictatură, Ceaușescu.

”Fragmente dintr-o amintire distantă” este un spectacol ”devised”, folosind acțiune, text, muzică, dansuri. Puse într-o anumită ordine, diferitele fragmente întrețesute în spectacol pot da naștere chiar și unei povești.

Fragmente dintr-o amintire distantă

Regia: Köllő Csongor

O Producție Asociația Teatrală Shoshin

Actori: Buchmann Wilhelm, Csepei Zsolt, Csont Noémi, Deák Zoltán, Ötvös Kinga, Pál Attila, Pál Emőke, Zongor Réka

Texte: Szilágyi Domokos, Cs. Gyimesi Éva, Jorge Luis Borges, Jerzy Grotowski, respectiv actorii

Durată: 50 min.