Antigone's Family: Stories of Blindness / Antigoné családja: a vakság történetei [EN,HU,RO]

Outdoor theatre action

There is a gathering of the family of the Labdacidae, where everyone comes: mothers, fathers, sons, daughters, law-abiding people and rebellious hooligans, living and dead. But something is going on in the city of Thebes-Cluj (Cluj? Napoca? Klausenburg? Klojznburg? Kleusenburch? Claudiopolis?).

The story of Antigone and the Labdacidae is the story of blindness, both literally and figuratively. The relation between politics and the individual (civil sphere?), contradictions between cultures, the monsters of blind aggression, family, love, rebellion, inbreeding, manipulation, (conflict of) interest and so on. These are the stories we are unfolding through motion, rhythm, colours, music, singing and sound.

Antigone’s Family: Stories of blindness is an international project that intends to move the theatre out of its stable balance, while taking it outdoor and giving the possibility of a free access to culture. It is a story from and about Cluj-Napoca, which is embedded in an ancient story with relevance to the modern world.

This is a production of Shoshin Theatre Association with a collaboration of Regula contra Regulam Teatro from Milan.

Director: Raúl Iaiza (IT)

The project was funded by the Mayor's Office of Cluj-Napoca and its Local Council, the Communitas Foundation and the Roberto Rossi.

Our partners were the Museum of Arts and the Franciscan Monastery.

The performance was a part of the Cluj-Napoca 2015 European Youth Capital programme series, and it supports the European Capital of Culture – Cluj-Napoca 2021 project.

[HU]

Kültéri színházi megnyilvánulás

A Labdakidák nagy családi összejövetelt tartanak, ahova mindenki eljön: anyák, apák, fiak, lányok, törvényt tisztelők és lázadó huligánok, élők és holtak. De valami bűzlik Théba-Kolozsvár (Cluj? Napoca? Klausenburg? Klojznburg? Kleusenburch? Claudiopolis?) városában.


Antigoné és a Labdakidák története a vakság története, konkrétan és átvitt értelemben is. Politika és individuum (civil szféra?) viszonya, kultúrák között feszülő ellentétek, a vak agresszió torzszüleményei, család, szerelem, lázadás, belterjesség, manipuláció, érdek(ellentét) és még sorolhatnánk. Ezeket a történeteket mutatjuk meg és meséljük el, mozgással, ritmussal, színekkel, zenével, énekkel, hanggal.


Antigoné családja: a vakság történetei olyan nemzetközi projekt, amely ki szeretné mozdítani a színházat a biztos egyensúlyából, kihelyezve őt a szabad ég alá, megadva a kultúrához való szabad hozzáférés lehetőségét. Kolozsvári és Kolozsvárról szóló előadás, egy olyan ősi történetbe ágyazva, amelynek a hatását érezni lehet a mai modern világunkban is.


A Shoshin Színházi Egyesület produkciója, a milánói Regula contra Regulam Teatro közreműködésével

Rendező: Raúl Iaiza (IT)


Az előadás létrejöttét a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal és Helyi Tanács, a Communitas Alapítvány, valamint a Roberto Rossi támogatta.

Partnereink a Művészeti Múzeum és a Ferences Kolostor.

Az előadás része volt a Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa programsorozatnak és támogatja a Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa 2021 pályázatot.


[RO]

”Familia Antigonei: poveștile orbirii"

Manifestare teatrală în aer liber


Labdacizii organizează o reuniune de familie, unde toată lumea își face prezența: mamele, tații, băieții, fetele, cei care respectă legea și huliganii rebeli, cei vii și cei morți. Dar ceva este putred în orașul Theba-Cluj (Kolozsvár? Napoca? Klausenburg? Klojznburg? Kleusenburch? Claudiopolis?).


Povestea Antigonei și a Labdacizilor este povestea orbirii, în sens propriu și figurat. Relația dintre politică și individ (societatea civilă?), divergența între diferite culturi, creaturile diforme ale agresiunii, familia, iubirea, revolta, endogamia, manipulare, conflictul de interese și așa mai departe. Aceste povești le prezentăm prin mișcare, ritmuri, culori, muzică, cântec și sunete.


„Familia Antigonei – poveștile orbirii” este un proiect internațional care urmărește să dezechilibreze teatrul, să-l trezească din inerție și să-l scoată în stradă, advocând accesul liber la cultură. Un spectacol al Clujului și despre Cluj, bazat pe un mit străvechi cu ecouri în lumea noastră modernă: istoria Antigonei și a familiei ei.


O producție Asociația Teatrală Shoshin, în colaborare cu Regula contra Regulam Teatro din Milano.

Regia: Raúl Iaiza (IT)


Proiectul a fost realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, al Fundației Communitas și a firmei Roberto Rossi.

Parteneri: Muzeul de Artă, Mănăstirea Franciscană Cluj

Proiectul a făcut parte din seria evenimentelor Cluj-Napoca Capitală Europeană a Tineretului 2015, și a susținut candidatura orașului Cluj-Napoca la titlul de Capitală Culturală Europeană 2021.