top of page

Shoshin International Theatre Residencies, 2016

↓↓ Magyarul (HU) lennebb; în română (RO) nițel mai jos ↓↓Knots of time, nodes of present: the Boat 29 August – 3 September, Kide (Chidea) village, Cluj county, Romania Led by: Grzegorz Ziółkowski (STUDY || ROSA, Adam Mickiewicz University in Poznań, PL) and Csongor Köllő (Shoshin Theatre Association and University of Babes-Bolyai, RO)

Resident author: Zsolt Visky (RO)

​ A boat is a structure that takes you from one river-bank to the other. It is a transition, but not without risks. It can be a reference to death, as in Różewicz: „in my black suit / in a boat / without oars / leaving the world / sailing away / father”. But it can also be more general – as in the idea of a journey.

We aimed to capture this idea from the point of view of theatre craft: an actor should not stay intact, so the piece of work s/he is working on and with, is like this little, unstable structure, transporting and transforming the performer.

The other idea was: whom and what would you take on board if you had this little unsafe vehicle like a boat, and you’re a refugee crossing dangerous waters. What words, what song, what images would you carry to your new life?

Elements of work included: Text rendering and Voice work, Actor’s acrobatics, Partnership in action, Space/Group awareness, Warrior attitude, Qigong, Morning and dusk runs, Song, Individual journeys. Other details (work leader's bio): here

HU:


SHOSHIN NEMZETKZÖZI SZÍNHÁZI REZIDENCIÁK Csomópontok, időpontok: a Csónak 2016. augusztus 29. – szeptember 3., Kide, Kolozs megye, Románia Vezetik: Grzegorz Ziółkowski (STUDY || ROSA és Adam Mickiewicz Egyetem, Lengyelország) és Köllő Csongor (Shoshin Színházi Egyesület és Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Románia) Rezidens szerző: Visky Zsolt A csónak olyan szerkezet, amely a folyó egyik partjáról a másikra visz. Kockázatokkal járó átmenet. Utalhat a halálra, mint Różewicz-nél : „a fekete öltönyömben/ egy csónakban/ evezők nélkül/ elhagyja a világot/ elvitorlázik/ apa”. De hordozhat sokkal általánosabb jelentést is – mint például az utazás gondolata.

Szeretnénk a színházi mesterség tükrében megragadni ezt a gondolatot: a színész nem maradhat érintetlen; a munka, amin és amivel dolgozik, olyan, mint ez az apró, labilis szerkezet, ami elszállítja és átváltoztatja az előadót.

A másik nézőpont pedig: kit és mit vinnél magaddal a fedélzetre, ha lenne egy ilyen, csónakhoz hasonló, kis, instabil járműved, te pedig a veszedelmes vizeken átkelő menekült vagy? Milyen szavakat, milyen dalt, milyen képeket vinnél át az új életedbe?

A munka elemei: Szövegértelmezés és Hangképzés; Színészi akrobatika; Dinamikus partnergyakorlatok; Tér- és csoporttudatosság; Harcos attitűd; Qigong (Csi Kung); Reggeli és szürkületi szaladás; Ének; Egyéni utak.


További részletek (vezetők életrajza): itt

 

RO:


REZIDENȚELE INTERNAȚONALE DE TEATRU SHOSHIN Nodurile timpului, nodurile prezentului: Barca August 29 – 3 Septembrie, Chidea, județul Cluj, România Condus de: Grzegorz Ziółkowski (STUDY || ROSA și Universitatea Adam Mickiewicz din Poznań, Polonia) și Csongor Köllő (Asociația Teatrală Shoshin și Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj) Autor rezident: Zsolt Visky O barcă este o structură care te duce de la un mal al râului la celălalt. Este o tranziție, însă nu fără riscuri. Poate fi o referință la moarte, ca în Różewicz: “în costumul meu negru / într-o barcă / fără vâsle / părăsind lumea / navigând departe / tata”. Dar poate fi și mai general – precum ideea unei călătorii.

Ne-am dori să capturăm această idee din perspectiva artei teatrale: actorul nu ar trebui să rămână intact, piesa cu și la care lucrează este ca această structură mică, instabilă, transportând și transformând interpretul.

Cealaltă idee: pe cine și ce ai duce la bord dacă ai dispune de acest vehicul mic și nesigur ca barca, și ai fi un refugiat navigând pe ape tulburi. Ce cuvinte, ce cântece, ce imagini ai duce în noua ta viață?

Elementele de lucru vor include: Redare de text și tehnică vocală, Acrobație actoricescă, Parteneriat în acțiune, Conștientizare spațiu / grup, Atitudinea războinicului, Qigong, Alergare de dimineață și seară, Cântec, Călătorii individuale.


Alte detalii (Cv-ul coordonatorilor): aici

 


bottom of page